Z-Mat Kolay

Yeni Nesil Soru Ne Demek? Yeni Nesil Matematik Sorusu Ne Demek?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Yeni nesil soru ne demek? Yeni nesil matematik sorusu ne demek? Beceri Temelli Sorular nedir?

PISA Sınavı Hakkında Bilgi

Uluslararası düzeyde 15 yaş grubu öğrencilerin sahip olduğu bilgi ve becerilerini ölçmek için bir sınav uygulamaktadır. Bu sınavın adı “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” (Programme for International Student Assessment) olan PISA’dır. OECD ( Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ) tarafından yürütülen bir eğitim araştırmasıdır. PISA sınavı ile ilgili soruların hazırlaması, uygulanması, analiz edilmesi, hangi ülkelerde hangi okullara uyulacağı yönünde rastgele seçimler ve diğer çalışmalar PISA Yönetim Kurulu tarafından yapılmaktadır. Bu sınav tüm okul türlerine uygulanmaktadır. Ülkemiz de bu sınava girmekte, diğer ülkelere göre sıralamasını görmekte, giderilmesi gereken konular hakkında bilgi edinmektedir.

PISA sınavında Okuma Becerileri, Fen Bilimleri ve Matematik olmak üzere üç dersten her tür soru tarzında sorular bulunmaktadır. Bu soruların bir kısmı günlük hayat ile ilişkilendirilmiş muhakeme yeteneğini ön planda tutan sorulardır. PISA sınavı 2000 yılında ve sonrasında 3’er yıl ara ile uygulanmaya başlamış, ülkemiz ise ilk kez 2003 yılında katılmıştır. Türkiye bu sınavlarda ortanın altında yer almıştır.

Bu sınavda analitik düşünme, bilgiyi transfer etme becerisi, soruya eleştirel düşünce ile bakma gibi yeteneklerin gözlendiği sorular sorulmaktadır. Bunun üzerine ülkemizde ilk defa 2018 yılında LGS (Liselere Geçiş Sınavı) de PISA benzeri sorular sorulmuştur. Ertesi yıllarda da sorular sorulmaya devam ettirilmiştir. Devamında 2021 yılında YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) da yine bu tarz sorular ilk defa soruldu.

Peki bu yeni nesil sorular nedir?

Yeni nesil sorular aslında yeni sorular değildir. Ülkemizde yapılan sınavlarda yeni yeni sorulmaya başlayan sorulardır aslında, eskiden yapılan sınavlarda genel olarak kazanım yoklama soruları soruluyordu. Nedir bu kazanım ağırlıklı soru? Örneğin ‘kesirlerde toplama işlemini yapar’ şeklinde bir kazanımı yoklayan bir soru olabilir ya da ‘hareket problemlerini çözer’ şeklinde bir problem olabilir. Yani ölçmek istediği kazanımı direkt sorup onu çözmesini isteyen sorulardır. Bu soruların sorulması yanlış değil, fakat düşünme becerisi değimiz gelişimi sağlamamaktadır. Sadece bilgi öğrenme düzeyinde kalmaktadır. Böyle olunca yoğun düşünme becerisi içeren PISA sınavında üzücü sonuçlar alınmıştır.

Yeni nesil soruların asıl adı, rutin olmayan problemler, üst düzey düşünme becerisi olan sorular, beceri temelli sorular veya muhakeme sorularıdır. Ortalama matematik bilgisi yani dört işlem, kesirler, ondalık sayılar, denklem gibi temel işlem becerilerine sahip olan bir öğrenci bu tarz problemi çözebilir. Fakat bir soru için oldukça uzun bir zaman harcar. Okuduğunu anlaması, işleme dökmesi, deneme yanılma yapması zamanını alır ama yapar.

Yeni nesil bir matematik sorusu bir konu hakkındadır. Bir konu birçok kazanımı kapsar. Yeni nesil bir soru ile birçok kazanım aynı anda ölçülür. Hatta daha öncesinde başka konulara ait kazanımları da içerir. Bir öğrenciden yeni nesil soru çözmesi istenirken matematiğin temel işlemsel becerisine sahip olması beklenir, aynı zamanda bunları soruda kullanması, soruya uygun transfer etmesi, analitik çözümleme becerisinin olması göz önünde bulundurulmuştur.

Özetleyecek olursak yeni nesil matematik soruları, birçok kazanımı aynı anda ölçen, oldukça kuvvetli muhakeme ve okuduğunu anlamasını isteyen ve işleme döktüren sorulardır. Sağlıkla kalın.

Matematik Öğretmeni Zeynep KOYUNCU

Paylaş.

Yorum Bırakın