Z-Mat Kolay

Yeni Nesil Matematik Problemleri Nasıl Çözülür?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Yeni Nesil Matematik Problemleri Nasıl Çözülür?

Bir öğrencinin yeni nesil dediğimiz bu soruları çözebilmesi için öncelikle kazanımları iyi bilmesi gereklidir. Kazanımlar, bir konunun parçaları, derste öğrenilen küçük bilgilerdir. Bu bilgiler, ders sonunda veya birkaç gün içine bol alıştırma yapılarak, kazanım soruları içeren testler çözülerek geliştirilmelidir. Hatta zihinden yapabilme becerisi kazanılması soru çözme hızını artıracağı için önemlilik arz etmektedir.

Yeni nesil bir soru bir konu hakkındadır. Bir soru ile bir konunun tüm kazanımları yoklanabildiği gibi diğer konulara ait kazanımları da içerebilir. Bu tarz bir soruyu bir öğrencinin çözebilmesi için bilgiyi transfer etme becerisi, analitik çözümleme becerisi oldukça gelişmiş olmalıdır. Bu ise soruya odaklanarak, önceki bilgilerini yoklayarak, bilgiyi geri çağırarak gerçekleşebilir.

Yeni nesil soru konu bitiminde çözülmelidir. Tüm kazanımlar iyice öğrenildiğinde yeni nesil soru çözülmelidir. Burada dikkat edilmesi gereken diğer bir konu da öğrencinin okuma becerisinin de iyi olmasıdır. Yeni nesil sorularda yapılması gereken işlemler cümleler ile anlatılır. Bir cümlenin yaptırmayı hedeflediği işlem ancak iyi okunarak anlaşılır. Bazı sorularda oldukça karmaşık cümleler, daha önce hiç fikir sahibi olunmayan konular olabilir. Anlamlı okuma yapılarak ne anlatılmak istendiği anlaşılmalıdır.

Yeni nesil soruların hemen her cümlesi bir kazanımı, bir işlemi içerir. Sorular okunmaya başlanıldığında işlemler yapılmaya başlanmalıdır. İlk etapta sorunun tamamının okunmasına gerek yoktur. İlk cümlelerden itibaren işlemler yapılmaya başlandığında zihin analitik düşünmeye başlar. Soruda şekil varsa bir yandan şekil üzerinde işlemler yapılır. Böylece gerekli transfer işlemleri zihinde gerçekleşmeye başlar. Sorunun sonuna gelindiğinde çoğu kez sonuç bulunmuş olur. Bu yöntem her soru için geçerli olmasa da çoğu yeni nesil matematik sorusu bu şekilde kurgulanmaktadır.

Temel matematik becerisi olan yani dört işlem, kesirler, ondalık sayılar, denklemler gibi konularda takılmadan işlem yapan, çoğunu zihinden yürütebilen bir öğrenci rahatlıkla yeni nesil bir problemi çözebilir. Fakat burada oldukça fazla zaman harcar. Deneme yanılma yapması, işlemlere tekrar başlaması, yavaş okuması, okuduğunu anlamakta zorlanması oldukça zaman alıcıdır. Bunun için yeni nesil sorular çok biriktirilmeden her konu bitiminde çözülmelidir. Bol soru çözülmesi, ders çalışma programlarında neredeyse her güne en az 10 soru çözümü yapılması, konulmalıdır.

Peki öğrenci sınavlarda neden yapamıyor? Çünkü sınavda belli bir sürede belli sayıda soru çözülmesi gerekiyor. Öğrenci, bu süreye o soruları sığdıramıyor. Stres, yapamadım düşüncesi, kazanamayacağım korkusu birleşince oldukça başarısız bir sınav sonucu alınıyor. Sınavların en zorlu yanı süre yetiştirmektir. Süre, hızlı okuduğunu anlama, hızlı işlem yapma, çoğu işlemi zihinden yapıp sonucunu yazma ile yetiştirilir. Tüm bunlar bol soru çözerek, her soruda bir strateji oluşturarak gerçekleştirilebilir.

Yeni nesil problem çözme becerisi sadece sınavlarda işe yarayan bir şey değildir. Günlük hayatta karşılaşılan bir problemin çözümünde oldukça rahat karar verilmesini sağlar. Bu problemlerin temel hedefi günlük hayata karşı öğrencilerin problem çözme becerisini geliştirmektir. Yine bu problemler, bir bireye, bir işe başlaması, sürecin nasıl işleyeceğini öngörmesi, süreci devam ettirmesi ve süreci bitirmesi yönünde oldukça fazla bilgi ve beceri katmaktadır.

Sonuç olarak “yeni nesil problem çözemiyorum”, “çocuğum yeni nesil problem çözemiyor”, “matematiği önceden seviyordum; şimdi sevmiyorum” gibi olumsuz cümlelere odaklanmak yerine bir an önce işe başlanılmalı, öğrencinin seviyesine uygun ders çalışma programı hazırlanmalı, çalışmalar başlatılmalıdır. Sağlıkla kalın.

Matematik Öğretmeni Zeynep KOYUNCU

Paylaş.

Yorum Bırakın